Me ModernHome Bangpa-in :

บรรยากาศงาน Grand Opening เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กับความสนุกสุดมันส์ ทั้งกิจกรรมบนเวที เกมส์ และส่วนลดอีกว่า 500,000 บาท